Английски език ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 15 Ноември 2011 08:54

 

 

Английски език

Обучението по английски език в начален курс се осъществява по следния учебен план:

І клас – 1 час седмично под формата на ЗИП;

ІІ клас – 2 часа седмично;

ІІІ и ІV клас – 3 часа седмично.

В І клас се използва езиковата система на изд. Просвета - Hello! Starter. Курсът на обучение е устен и има за цел да въведе първокласниците по забавен и игрови начин в новата езикова среда. Езиковият материал е внимателно структуриран и се въвежда чрез разнообразни упражнения, занимателни диалози, стихчета, песни, игри.

Учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас се обучават по езиковата система на изд. Pearson Longman – Blue Skies for Bulgaria в 3 нива. Той е разработен в съответствие с новия учебен план и новата учебна програма по английски език. Езиковото обучение се осъществява чрез 4-те основни дейности – слушане, говорене, четене и писане. Децата развиват уменията си в реални ситуации, което прави процеса на учене забавен и комуникативен.

Работата в екипи по различни учебни проекти е чудесен начин да се осъществяват съвместни дейности. Резултатите от тях могат да се видят в кабинета по английски език в оформените кътове и изложби.

Кабинетът по английски език е оборудван с DVD видео, компютър, CD плейър с цел да се осигури стимулираща езикова обстановка. Използват се активно учебни филми и обучителни компютърни игри. Необходимо е обаче закупуването на мултимедиа и интерактивна бяла дъска, за да може езиковото обучение да отговори на съвременните образователни изисквания. Чрез сайта на училището отправяме молба за спонсорство за закупуването на тази техника. Това ще направи процеса на обучение по английски език още по-интересен и интерактивен, а мотивацията и интересът на учениците ще се повиши.

 

 

 


 

КЛУБ "ЕВРОПЪТЕШЕСТВЕНИК"

ПРОЕКТ BG051PO001 -4.2.05 по оперативна програма „Да направим училището

привлекателно за младите хора”

 

1. Описание на проекта
 От м. Февруари 2012 г. стартира нов тригодишен проект  „Успех”- „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Избраната област за извънкласна дейност за учениците от начален курс е „Комуникативни умения на чужд език”. Тя ще се реализира чрез клуба „Европътешественик”. Първата фаза на проекта обхваща периода 06.02.12г. – 31.05.12г. и предвижда 68 учебни часа, разпределени по следния начин: 4 часа седмично-понеделник и сряда по 2 часа с начало 13:10ч. В клуба са включени 11 ученика от ІІІ и ІV клас след подадени заявления за участие от страна на родителя и ученика. Нови участници в клуба ще се приемат през втората фаза на проекта, която ще стартира в началото на новата 2012/2013 учебна година. Ръководител на клуба е преподавателят по английски език в начален курс Росица Тенжова.

2. Основни цели на Клуба „Европътешественик”:
Да се привлекат учениците към участие в извънкласни дейности, чрез които да бъдат развити техните езикови умения, да се обогати техният речник, да се повиши интеркултурното им образование, да се получат допълнителни познания по различни учебни дисциплини – география, природознание, литература, екология, изобразително изкуство, ИТ и др.
Важен принос на този проект към развитието на децата е творческата работа в екипи, както и възможността за виртуално опознаване на нова страна, на нейната история, природа, култура, традиции и празници. Вниманието е фокусирано върху затвърдяването и усъвършенстването на познанията по английски език и използването му в общуването между екипите. Важна задача е обогатяване на уменията на учениците в областта на съвременните технологии като компютри, мултимедия, фотография и др. Разнообразяване на училищния живот на учениците, като бъдат насърчавани тяхната инициативност и креативност.


3.      Основни дейности: 

  •   Събиране и обмяна на материали и информация на английски език, свързани с културата, забележителностите, традициите и празниците на изучаваната държава.
  • Изработване на компютърни презентации и мултимедиийното им представяне пред ученици, учители и родители.
  • Общуване чрез e-mail между участниците в клуба, техните родители и ръководителя на клуба.
  •  Изработване на албум със снимки, фотографии, направени от самите ученици, ученически изделия, картички, туристически брошури.
  • Изработване на географска карта на изучаваните държави и албум с националните им флагове.

 


 

 

Учебна визита в клуба „Европътешественик”


Първата представителна изява на клуба се състоя на 20.02.2012г. Беше изнесен открит урок на тема „Добре дошли в България” пред гости от Словакия, които бяха на посещение в нашето училище по покана на фондацията `Step by step`. Петимата образователни експерти бяха впечатлени от знанията и комуникативните умения на английски език, които демонстрираха участниците в клуба. Особено впечатление им направи компютърната презентация `Welcome to Bulgaria`, изготвена и представена от самите участници. В края на часа учениците подготвиха туристически брошури за България и ги подариха на своите гости за спомен от тяхното посещение.

 

Презентация: Welcome to Bulgaria представена по време на открития урок.


 

Последно променен на Понеделник, 14 Май 2012 04:46
 


Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: cheap hosting plans reseller web hosting packages Valid XHTML and CSS.