В. Симова
3a клас ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Неделя, 04 Септември 2011 07:42

Празник на хляба

Състезание по безопасност на движението - 17.09.2011г.

 

Последно променен на Неделя, 12 Януари 2014 08:23
 
В. Симова ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Неделя, 21 Август 2011 08:36

Ваня Симова

 

v Старши учител в начален етап;
v II  Професионалнo квалификационна степен;
v Базов учител на СУ "Св. Климент Охридски";
v Образование: СУ "Св. Климент Охридски" - магистър "начална училищна педагогика и педагогика";
v Образование: СУ "Св. Климент Охридски" - бакалавър  педагогика
 на деца с интелектуална недостатъчност/ДИН/;
v Сертификати: 
1. Учителското портфолио”-знак за качество на педагогическата дейност”

2. Създаване на интеркултурна среда за практическо приложение на интеркултурното образование.
3. Работа с образователен софтуер „Envision”
4. Гражданското образование за часа на класа-за начален етап на образование
5. Обучение на педагогическите специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви;
6. Проект на програма ” МАТРА”;
7. Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование Обучение на 
педагогическите кадри за работа с деца и ученици със специални обучителни потребности/СОП/
8. От фондация ”Програма Стъпка по Стъпка” „Развитие на човешките ресурси”
Създване на интеркултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование
9. Обучение на педагогическите кадри за работа с деца и ученици със специални обучителни потребности/СОП/
10. Сдружение”Образование без граници-БГ2012-Делигирани бюджети и финансов контрол в системата на образованието.
11. Сдружение”Образование без граници”-БГ2012-Решаване на конфликти чрез преговори, посредничество и медитация.
12. Ссружение”Образоание без гранци”-БГ2012-Делигиране на работната заплата в учебните заведения и ВПРЗ

 

v Удостоверения: 
1. Ефективни подходи за работа с деца с обучителни затруднения;
2. Училище на две скорости,  компонент 1 -„Без звънец”;
3. Базови и специфични компютърни умения на учители;
4. Работа с ученици с обучителни затруднения и проблеми с дисциплината;
5. Работа с деца със специфични образователни потребности  I и II част;
6. Методика на обучението по БДП 1-4 КЛАС;
7. Работа с компютри и ИТ 1-4 КЛАС;
8. Методика на обучението на децата и учениците по БДП;
9. Интерактивни методи в обучението;
10. Организатор на туристическата дейност в училище
11. Агресия,поведение в конфликтни ситуации

 

Последно променен на Сряда, 30 Ноември 2016 19:58
 


Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: cheap hosting plans reseller web hosting packages Valid XHTML and CSS.