А. Панайотова Печат
Написано от Administrator   
Неделя, 21 Август 2011 08:36

Анелия Панайотова

 

v Старши учител в начален етап;
v Базов учител на СУ "Св. Климент Охридски"
  Образование: 
v  СУ "Св. Климент Охридски" - начална училищна педагогика ;
  Придобити квалификации:
v V  Професионалнo квалификационна степен;
v Базови и специфични компютърни умения на учители МОН, НПЦ;
v Работа с компютри и ИТ за I-IV клас-СУ "Св. Кл. Охридски";
v Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресия и други негативни прояви - НИОКСО;
v Методика на обучение по БДП- I-IV клас, Технически университет- София, ИПФ-Сливен,
Сектор "Следдипломно обучение";
v Работа с деца със специални образователни потребност- МОН, Национален педагогически център;
v Педагогически техники и технологии на обучение в различни организационни форми на образованието 
в начален етап - СУ „Св. "Кл. Охридски", ДИУУ;
   Проекти:
v Участва в проекта на  СУ "Св. Кл.Охридски" към фонд "Научни изследвания" на тема: Изследване и представяне на добри  
практики чрез прилагане на иновационни методи на обучение в начален етап в базовите училища на СУ;
v Проект "УСПЕХ" - клуб "Приказен свят";
Последно променен на Сряда, 14 Януари 2015 08:06