Й. Дерлипанска Печат
Написано от Administrator   
Петък, 02 Септември 2011 04:34

Йонка Дерлипанска

v Старши учител в начален етап:
v Образование:
  - ПУ "Паисий Хилендарски" - руска филология; 
  - ДИУУ - София - начална училищна педагогика.
v Специализации:
- използване на мултимедийни продукти в начален етап;
- работа с компютри и ИТ за I-IV клас-СУ "Св. Кл. Охридски";
- обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие,
 агресия и други негативни прояви - НИОКСО;
- работа с деца със специални образователни потребности - МОН, Национален педагогически център;
v Проекти - проект "УСПЕХ":
" И най-дългото пътешествие започва с първата стъпка"

Последно променен на Вторник, 03 Февруари 2015 11:20